Intermediate C#


Att använda C# 6.0 effektivt innebär att gå bortom objektorienterade features i språket. Effektiva C#-utvecklare tar vara på generics, LINQ (Language Integrated Query) och lambdauttryck. De använder enumerations, nullable-typer, initializers och extentionsmetoder för att skriva renare kod som är lättare att refaktorera. Den här kursen lyfter stadigt upp utvecklare med praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för språket C#, till nästa nivå.

Dag 1

C# Recap

 • Structs, classes and interfaces
 • Methods, properties and fields
 • Inheritance vs. interface implementation
 • Generic collections

Implementing generic types

 • Taking and passing type parameters
 • Using type parameters
 • Generic types consuming generic types
 • Constraints

Introduction to Linq

 • What Linq is
 • Writing simple queries
 • Anonymous types
 • Sorting
 • Understanding on-demand execution

Dag 2

Data structures

 • Nullable types
 • Enums
 • Array and collection initializers
 • Iterators and the yield keyword
 • Checked/unchecked

Overloading and extending

 • Overloading methods
 • Operator overloading
 • Extension methods

Lambda expressions and delegate types

 • Func, Action and Lambdas
 • Taking lambdas as method arguments
 • Creating your own delegate types

Dag 3

Creating richer types

 • Nested classes
 • The partial keyword
 • The IDispose interface and the using keyword

Richer Linq

 • Take, Skip, Distinct and Single
 • Min, max, sum and average
 • Let
 • The Linq method syntax
 • Linq to SQL
 • Linq to XML

Threads and Tasks

 • Threads
 • The .NET thread pool
 • Tasks

Serialization

 • XML

Kurskod: T220
Kurslängd: 3 dagar
Pris: 25 970 SEK

DelaBOKA NU

Kursschema

Stockholm
2016
24-okt
28-nov

Målgrupp

Utvecklare med ett par års erfarenhet av .NET som vill gå in på djupet.

Förkunskaper

Du bör ha gått *Beginning C#*, eller ha motsvarande förkunskaper.

Liknande kurser

Lärare

Kent Nordström - Martin Andersson Systemutvecklare & utbildare

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information:
Tel: 040-61 70 720
info@edument.se
Alla priser ex moms