ITIL® Service Offerings and Agreements


ITIL® Capability Service Offerings and Agreements är en av fördjupningskurserna inom ITIL som tillhör Service Capability-inriktningen.

Syftet med kursen Service Offerings and Agreements är att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter som är aktuella för att genomföra faserna Strategi och Design i tjänstelivscykeln. Kursen är en passande fortsättning när ett företag vill ta nästa steg i att utveckla sitt arbetssätt och förbättra leveransen av effektiva IT-tjänster, där fokuset ligger i utformandet och paketeringen av tjänsterna.

Följande delar går vi igenom i kursen

 • IT Service Management som en praxis
 • Betydelsen av Service Offerings and Agreement när man tillhandahåller en tjänst
 • Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Service Offerings and Agreement
 • Hur alla processer i Service Offerings and Agreement interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
 • Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Service Offerings and Agreement
 • Hur man med hjälp av Service Offerings and Agreement uppnår operativ effektivitet
 • Hur Service Portfolio Management tillhandahåller dokumentation i verksamhetstermer för existerande och framtida tjänster
 • Hur Service Catalogue Management bidrar till skapandet och dokumentationen av en tjänstekatalog ur ett verksamhets- och teknikperspektiv
 • Hur Demand Management identifierar Patterns of Business Activity som leder till rätt implementeringsstrategi
 • Hur Supplier Management säkerställer att alla partners och leverantörer hanteras på lämpligast sätt
 • Hur Financial Management skapar en förståelse för tjänstens värde
 • Hur Business Relationship Managers representerar kunden och säkerställer att portfölj och katalog täcker rätt behov
 • Vanliga aktiviteter enligt Service Offerings and Agreement
 • Roller och ansvar inom Service Offerings and Agreement
 • Hur man mäter Service Offerings and Agreement
 • Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Service Offerings and Agreement
 • Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Service Offerings and Agreement

Kurskod: P254
Kurslängd: 4 dagar
Pris: 20 900 SEK

DelaBOKA NU

Kursschema

Kontakta oss för schema

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som jobbar med IT på något sätt, från kravställare, beställare till leverantör. Exempel på befattningar är processansvariga, tjänsteansvariga, förvaltningsledare, IT-chefer, IT-projektledare och driftsansvariga m.fl.

Förkunskaper

ITIL Foundation V3 samt praktiska erfarenheter från IT-verksamhet eller Service Management. Viss tid på självstudier i samband med kursen är nödvändigt speciellt inför certifiering

Liknande kurser

Lärare

Freddie Larsson Projektledning, ITIL/ITSM och ledarskap Johan Hansson Certifierad ITIL-expert med erfarenhet från flera förändringsprojekt

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information:
Tel: 040-61 70 720
info@edument.se
Alla priser ex moms