Övriga

Saknar du en kurs? Kontakta oss: 040-61 70 720, info@edument.se


Grundkurser

Beginning Python

Kursen introducerar Python på ett tydligt och enkelt sätt. Den går igenom semantik, syntax, och ett antal verkliga problem och lösningar.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

C++ for Experienced Developers

Den här kursen lär dig det senaste inom C++-utveckling. Den täcker aspekter av både den väletablerade C++03-standarden och de nya funktionerna i C++11. Den utgår från dina tidigare erfarenheter som mjukvaruutvecklare och visar hur man går över till att koda med pekare och manuell minneshantering.

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Fortsättningskurser

Intermediate Perl

Kursen är en fortsättningskurs och riktar sig till personer med en grundläggande förståelse av Perl, men som vill ta nästa steg med språket och dess verktyg.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Intermediate Python

Kursen tar upp en enkel, bred och djup genomgång av Python, dess syntax och semantik samt dess modul-ekosystem. Vi bygger upp en användbar och nödvändig verktygslåda, från de grundläggande byggstenarna till större bitar.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Power BI for Office 365

Power BI for Office 365 offers the Power BI sites application, which transforms a SharePoint Online site into a more robust, dynamic location to share and find Excel workbooks and provides a visual, interactive view tailored to BI.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka

Avancerade kurser

Parallel and Heterogeneous Computing with Microsoft PPL & AMP in C++

Performance of single threaded programs have not increased much over the last couple of years. Today insted CPUs come packed with multiple cores which, if utilized correctly, can be exploited for higher performance. And for some problems that can be solved on a GPU we can get up to a 100 times increase in performance. This course teaches you how to tap into this performance increase using Microsoft PPL (Parallel Patterns Library) and Microsoft AMP (Accelerated Massive Parallelism).

Kurslängd: 3 dagar
Läs mer och boka

Rakudo Perl 6 and NQP Internals

Take a deep dive into the Rakudo Perl 6 and NQP internals. Build a small compiler, complete with a simple class-based object system, to understand how the toolchain works.

Kurslängd: 2 dagar
Läs mer och boka